Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Sóng Thần chuyên thi công các công trình xây dựng cầu đường,thủy lợi,dân dụng,công nghiệp và nhận san lắp mặt bằng,nạo vét kênh rạch,sửa chữa nhà,trang trí nội thất,trao đổi buôn bán xe cơ giới,cho thuê kho bãi,sản xuất gạch xây dựng...
Những dự án xây dựng mà Công ty đã,đang và sẽ thi công được giới thiệu cụ thể. Thông tin tuyển dụng nhân sự và tìm kiếm đơn vị hợp tác thi công. Tin tức xây dựng trong ngành nói chung và họat động,sự kiện của Công ty nói riêng. Nơi giao lưu,trao đổi những vấn đề về lĩnh vực xây dựng.

xây dựng tương lai hôm nay