• thi_cong_xay_dung

  Không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản

  Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2013 – 2015; không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản; thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho 700 hộ nghèo,… là những thông tin văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được nhân dân quan tâm theo dõi trong tuần từ ngày 18-22/6/2012.

  xd12
  Ảnh minh họa

  Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2013 – 2015

  Tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KTXH), Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

  Mục tiêu tổng quát của năm 2013 là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Namtrên trường quốc tế.Đồng thời,giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

  Nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2013 tập trung vàothực hiện các giải pháp chính sách, trước hết là các chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách thuế, đất đai, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6 – 6,5%.

  Không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầucần tập trung vốn bố trí cho các gói thầu áp dụng chỉ định thầu, đã ký hợp đồng, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán dứt điểm trong năm 2012, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

  Đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu, đã ký hợp đồng đang thực hiện dở dang chưa thực hiện xong trong năm 2011 và cần thực hiện tiếp trong năm 2012 thìcần ưu tiên bố trí vốn bảo đảm việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012.

  Còn đối với các gói thầu áp dụng chỉ định thầu mới ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện thì xử lý theo hướng giãn tiến độ, tạm dừng thực hiện hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác đảm bảo hiệu quả của dự án, gói thầu.

  Đối với các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu nhưng chưa tiến hành thủ tục chỉ định thầu, chưa ký kết hợp đồng với nhà thầu, đề nghị chấm dứt việc tiếp tục thực hiện chỉ định thầu, chuyển sang hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp không bố trí được vốn thì giãn tiến độ, tạm dừng thực hiện trong năm 2012 hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác cho phù hợp.

  Thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho 700 hộ nghèo

  TheoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ triển khai thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt thuộc 7 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên (mỗi tỉnh 2 xã, mỗi xã 50 hộ nghèo do địa phương lựa chọn).

  Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được chòi phòng tránh lũ, lụt có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 – 3,6m tại vị trí xây dựng, diện tích xây dựng sàn vượt lũ tối thiểu 10m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn tương đương kết cấu của gian nhà ở xây dựng kiên cố; giá thành xây dựng tối thiểu 30 triệu đồng/chòi phòng tránh lũ, lụt.

  Một trong những nguyên tắc hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình thuộc diện đối tượng quy định.

  Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

  “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020″ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, nền giáo dục nước tađượcđổi mới căn bảnvà toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiệnđạihóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế;chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện.

  Mục tiêu cụ thể được đặt ra là hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015.

  Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đi họcđúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học.

  Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, sẽ điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, phấn đấu đến 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 – 400.

  Giáo dục thường xuyên cũng được phát triển tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời, bước đầu hình thành xã hội học tập.

  San, chiết chất nguy hiểm về cháy nổ không phép bị phạt tới 20 triệu đồng

  Theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháyđã được Chính phủ ban hành, hành vi sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép theo quy định bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

  Hành vi san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ không đúng nơi quy định hoặc sang, chiết, nạpsang các thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù hợp với chất, hàng nguy hiểm cháy nổ cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

  Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo quy định.

  Đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

  2/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

  Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 2/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

  Việc tổ chức Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

  Phối hợp ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

  Báo cáo của Bộ Công an vừa qua cho thấy, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi diễn ra công khai vàở nhiều địa phương trong cả nước. Trong 3 tháng đầu năm 2012 đã phát hiện trong thức ăn chăn nuôi có 13/268 mẫu (4,8%); thuốc thú y 2/18 mẫu (11,1%); thịt, gan, lợn 8/179 mẫu (4,4%); nước tiểu lợn 7/108 mẫu (6,4%).

  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an, Tài chính, Thông tin vàTruyền thông tăng cường phối hợp, có biện pháp xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

  CP
  (theo baoxaydung.vn)
 • thiet-ke-web-bat-dong-san___454x200

  Lãi suất giảm chưa đủ lực kéo người mua nhà đất

  Một số dự án căn hộ tại TP HCM, lượng giao dịch thành công chỉ bằng một phần mười so với hai tháng trước, bất chấp chủ đầu tư kích cầu ưu đãi lãi vay kèm theo thông tin ngân hàng cởi trói cho bất động sản và lãi suất hạ nhiệt.

  Hai tuần nay, các doanh nghiệp địa ốc bung hàng đón dòng lãi suất cho vay mua nhà bắt đầu giảm từ giữa tháng 6, thậm chí có đơn vị còn ưu đãi lãi suất thấp hơn của ngân hàng để săn khách, song thanh khoản lại không được khả quan.

  Thống kê từ Công ty Lê Thành, sức tiêu thụ dự án căn hộ Lê Thành Twin Tower trong tháng 6 chưa đếm hết một bàn tay dù đơn vị này đã hỗ trợ lãi suất mua căn hộ 1% một tháng. Khách mua căn hộ dự án này chỉ phải đóng 50% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại được chính doanh nghiệp cho vay 12% một năm, thấp hơn lãi suất của nhiều ngân hàng. Song theo chủ đầu tư dự án này, so với lượng giao dịch thành công hồi tháng 4 (bán được gần 20 căn) thì số lượng khách mua nhà trong tháng 6 thấp hơn 10 lần.

  Cũng chọn thời điểm tháng 6 để tung ra dòng sản phẩm căn hộ Tân Mai, quận Bình Tân, TP HCM bàn giao nhà ngay, lãi suất khá mềm là 13,45%, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình cũng gặp khó trong việc bán hàng. Theo phòng kinh doanh của công ty này, từ khi mở bán đến nay chỉ giao dịch thành công được 10 căn trên tổng số hơn 60 căn, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của doanh nghiệp.

  Người mua nhà vẫn chưa vội đưa ra quyết định dù lãi suất đang được điều chỉnh, chủ đầu tư tung các chương trình kích cầu. Ảnh: Vũ Lê.

   

  Thống kê của sàn bất động sản Vinaland, hai tuần qua, có đến hơn 90% danh mục sản phẩm căn hộ và đất nền có giá không đổi, điều này cho thấy tình hình giao dịch của thị trường trầm lắng. Khoảng 1-2% danh mục nhà đất ghi nhận giá nhích nhẹ với tỷ lệ tăng trung bình 0,1-0,3%, tương đương 100.000-300.000 đồng một m2.

  Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Á Châu (ACBR), Phạm Văn Hải cho hay, trong tháng 6, hệ thống sàn ACBR chỉ giao dịch nhà phố nội thành là chủ yếu. Hầu hết các dự án căn hộ là hàng mới tung ra thị trường dù giá khá mềm và lãi suất hạ vẫn chưa tạo được sức hút đối với khách hàng.

  Theo ông Hải, nguyên nhân khách hàng chưa mặn mà với việc đổ tiền vào căn hộ vì hai lý do. Thứ nhất là tâm lý chờ đợi giá giảm thêm, nguồn cung dồi dào để dễ chọn mặt gửi vàng. Thứ hai là tâm lý lo ngại lãi suất giảm nhưng không ổn định và chỉ ưu đãi trong vài tháng rồi lại tăng cao.

   

  Thị trường bất động sản vẫn bị đánh giá là chưa có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn mà phải tính theo năm. Ảnh: Vũ Lê.

   

  “Nhiều khách hàng đã từ chối mua nhà khi biết rằng chỉ được vay với lãi suất 14-15% trong vòng 3 tháng, sau đó họ phải trả lãi 17-19% một năm. Lo lãi suất không ổn định nên người dân vẫn ngại vay tiền mua nhà dù có nhu cầu”, ông Hải nhận xét.

  Giám đốc sàn địa ốc Techcomreal, Nguyễn Xuân Lộc phân tích, dù đánh tiếng là cởi trói cho bất động sản nhưng trên thực tế ngân hàng vẫn dè dặt và có quy trình, thủ tục thẩm định cho vay rất khắt khe đối với người vay mua nhà. Thêm vào đó mặt bằng lãi suất vẫn chưa hạ nhiệt đồng bộ, vì vậy khách hàng vẫn chưa mặn mà xuống tiền.

  Ông Lộc cho rằng thị trường bất động sản cần thêm độ trễ ít nhất là 1-2 tháng nữa mới có phản ứng với việc hạ lãi suất. “Giống như một cuộc mặc cả, người có nhu cầu thật sự về nhà ở sẽ tính toán rất chi li trước khi đưa ra quyết định. Họ mong đợi 2 điều, một là giá cả tiếp tục điều chỉnh mềm hơn, hai là lãi suất giảm đồng bộ”, ông Lộc nhận định.

  Theo các chuyên gia bất động sản, trong điều kiện bình thường lãi suất giảm tác động tích cực đến giao dịch nhà đất. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường bất động sản bệnh nặng và khủng hoảng như hiện nay thì cần nhiều thời gian và nhiều phương thuốc hỗ trợ để phục hồi.

  “Với tình hình kinh tế như hiện nay, muốn địa ốc trở lại quỹ đạo ổn định có lẽ thời gian hồi phục phải tính theo năm chứ không phải theo quý”, một chuyên gia bất động sản dự báo.

  Vũ Lê

  (Theo vnexpress.net)

   

   

 • cuoc-choi-cong-nghe-chua-bao-gio-it-ton-kem

  Khởi công xây dựng nhà máy Tôn Phương Nam 70 triệu USD tại Đồng Nai

  Ngày 22/6/2012, Công ty Tôn Phương Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy mới tại KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai.

  Đến dự lễ khởi công có ông Nguyễn Nam Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng Công ty Thép Việt Nam Mai Văn Tinh, đại diện các đối tác Nhật Bản, Malaysia, Italia của Tôn Phương Nam và hơn 300 khách hàng đại lý trên cả nước tham dự.

  Theo chủ đầu tư, nhà máy mới có công suất thiết kế gấp đôi nhà máy cũ vận hành đạt 230.000 tấn/năm chủ yếu cung cấp sản phẩm mạ kẽm, nhôm kẽm và sản phẩm mạ màu. Thiết bị máy móc mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu được tập đoàn nổi tiếng thế giới trên lĩnh vực chế tạo ngành luyện kim TENOVA của Italia cung cấp. Tổng mức vốn đầu tư dự án kể cả nhà xưởng hơn 1.400 tỷ đồng.

  Việc đầu tư nhà máy mới này, Tôn Phương Nam đặt mục tiêu tăng sản lượng sản phẩm tôn với chất lượng vượt trội đáp ứng nhu cầu cầu thị trường và đa dạng hóa sản phẩm. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự phát triển mới của Tôn Phương Namnhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập (22/6/1995- 22/6/2012).
  Ninh Toàn

  (Theo baoxaydung.vn)

 • Thumbnails21092011110927

  Bình Dương tìm công nghệ xử lý rác thải y tế

  Sáng 13/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp, thảo luận về đề án xử lý chất thải y tế Bình Dương giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020.

  Đề án được xây dựng dựa trên thực trạng hệ thống xử lý chất thải tại các bệnh viện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Mục tiêu của đề án đến năm 2015, 100% chất thải rắn nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trên 90% chất thải dạng rắn và lỏng được xử lý theo đúng tiêu chuẩn về môi trường. Đến năm 2020, 100% chất thải rắn nguy hại được thu gom, phân loại đảm bảo theo tiêu chuẩn về môi trường.

   racyte

  Theo số liệu thống kê của ngành Y tế, Bình Dương hiện có 9 bệnh viện công lập và 18 đơn vị trực thuộc, 3 đơn vị y tế ngành, 7 bệnh viện tư nhân, 36 phòng khám đa khoa tư nhân, 1.000 cơ sở dịch vụ y tế. Bình quân mỗi ngày các đơn vị này thải ra 1.6 tấn và 362m3 nước thải y tế. Tuy nhiên, chỉ có 65% bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện, trạm y tế xã phường tại Bình Dương được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, còn phần lớn lò đốt này đều được đầu tư từ 2005 trở về trước, công nghệ lạc hậu, hoặc hoạt động cầm chừng do nguồn thải không đáp ứng đủ công suất lò đốt. Đa phần các cơ sở y tế còn lại đều đốt thủ công hoặc hợp đồng với các tổ chức thu gom, đem đi xử lý.

  Theo đa số caùc ñaïi bieåu thuộc các sở, ngành chức năng cho rằng đề án chưa mang tính khả thi, số liệu chưa sát với thực tế, đối tượng mà đề án hướng tới phải bao gồm cả cơ sở y tế công lập và tư nhân, chứ không chỉ cơ sở y tế công lập như đơn vị tư vấn đưa ra.

  Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất mô hình xử lý rác thải y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế hàng ngày sẽ vận chuyển đến khu xử lý tập trung. Yêu cầu ngành y tế và các sở ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu tỉnh lựa chọn công nghệ xử lý rác thải y tế phù hợp nhất, tính toán xây dựng quỹ đất quy hoạch khu xử lý tập trung.

  Mạnh Cường
  (theo baoxaydung.vn)
 • 19-3,_Anh_2,_Xuat_hien_nhieu_vet_nut_o_thuy_dien

  Có đủ cơ sở để khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn

  Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: “Đến giờ phút này, chưa có cơ sở để nói rằng không an toàn. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn cho công trình tuyệt đối an toàn cho khu vực hạ lưu của thủy điện Sông Tranh 2. Nếu phát hiện không an toàn sẽ kiên quyết dừng”.

  Bổ sung cho phần trả lời này, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Cá nhân tôi khẳng định đập đã an toàn vì 3 lý do. Thứ nhất, thiết kế an toàn (thiết kế đã được nhà tư vấn độc lập Nhật Bản Nippon Koei – J Power khẳng định); thứ hai, nền của đập là đá granite. Một trong 3 yếu tố gây ra vỡ đập thì 2 yếu tố này đã phủ định rồi. Yếu tố thứ ba là thi công (thi công chỉ gây vỡ đập khi không đảm bảo chất lượng bê tông). Yếu tố này đã an toàn vì đập đã an toàn và tích nước an toàn theo cốt 175 vào tháng 11/2011. Sau 4 tháng tích nước có hiện tượng rò rỉ, đây không phải là sự cố (theo đúng qui định của Luật, sự cố phải là đổ vỡ công trình). Đây là hiện tượng thấm nước. Vấn đề khắc phục hiện tượng thấm nước đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, cùng với Bộ Công thương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt tập trung chỉ đạo chủ đầu tư. Hiện, chủ đầu tư đang tích cực xử lý chống thấm; mời các chuyên gia chống thấm có kinh nghiệm của nước ngoài; cố gắng khắc phục trước mùa lũ và chỉ được tích nước khi đã xử lý xong hiện tượng thấm”.

  Với câu hỏi “Có phải di dân hay không?”, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Không an toàn thì mới di dân, đã an toàn thì không phải di dân. Bây giờ đã an toàn rồi và đập này sẽ tiếp tục phải an toàn do được tiến hành các bước tiếp theo”.

  Thế giới hiện có khoảng 600 đập bê tông đầm lăn. Hiện tượng thấm ở loại đập này nhiều nhưng đều khắc phục được và chưa có sự cố của đập bê tông đầm lăn do thấm nước gây ra.

  Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dẫn chứng: Mỹ có 2 đập lớn bị thấm gấp 3 lần thủy điện Sông Tranh 2. Khi xử lý, các đập này đều đã an toàn. Đây là những đập đã gây tranh cãi nhiều trong những thập kỷ 80.

  Về trách nhiệm của hội động nghiệm thu Nhà nước, theo Bộ trưởng Xây dựng, Chính phủ giao với công trình này chỉ kiểm tra chứ không nghiệm thu. Hội đồng kiểm tra và đồng ý tích nước trên cơ sở nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở. Khi có hiện tượng thấm nước, Hội đồng đã vào cuộc xử lý vấn đề này. Khi đập này có vấn đề thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

  Về phần trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, câu trả lời của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã khá rõ ràng.

  PV
  (Theo baoxaydung.vn)
 • habubank-het-no-quan-ly-lai-suat

  Ngân hàng nới lỏng tín dụng: Doanh nghiệp giàu dễ vay

  Lãi suất ngân hàng (NH) liên tục giảm trong thời gian qua là một tín hiệu vui đối với các DN. Tuy nhiên, DN có tiếp cận được với nguồn vốn giá rẻ hay không lại là chuyện khác. Ở thời điểm này, ngay cả khi các NH đang ra sức tiếp thị vốn vay với lãi suất ưu đãi, thì hệ thống DN, đặc biệt là DN BĐS và VLXD cũng không dễ gì tiếp cận được với nguồn tiền đang rất dồi dào trong các NH.

   laisuat

  Việc NHNN vừa cắt thêm 1%/năm đối với lãi suất huy động tiết kiệm và dự báo lãi suất đầu vào sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới để giảm áp lực cho DN được cho là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Ngay lập tức, mặt bằng lãi suất cho vay của nhiều NH cũng đã về mức 13 – 14%/năm. Tại BIDV, Vietcombank, Eximbank… lãi suất cho vay đối với DN trong lĩnh vực xuất khẩu chỉ còn 13 -14%/năm. Bên cạnh đó, một số NH thương mại có nguồn vốn dôi dư cũng công bố mức lãi vay chỉ còn 14 – 15%/năm. Tại ACB lãi suất cho vay đối với khách hàng DN cũng từng bước được điều chỉnh giảm. Trong đó, với DN tốt có dự án khả thi, lãi suất ACB áp dụng chỉ còn trên dưới 16%/năm. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục thụt lùi, trong khi đó, thanh khoản của NH, nhất là với các NH lớn đã được cải thiện đáng kể so với đầu năm 2012 là yếu tố cơ bản để giảm lãi suất.

  Lãi suất giảm là vậy, nhưng DN không dễ dàng để có thể tiếp cận được với nguồn tiền này. Cả DN và NH đều có những lập luận riêng của mình. Phía DN cho rằng, lãi suất như vậy vẫn còn là cao. Và để được vay vốn, DN phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí của NH mà trong bối cảnh hiện nay, khó có thể đáp ứng được. Ông Nguyễn Tiến Nghi – Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng: “Mặc dù tín dụng nới lỏng nhưng DN thép cũng khó có thể tiếp cận được với nguồn vốn NH. Phía NH còn phải xem xét đối với từng dự án, từng trường hợp cụ thể”.

  Còn đối với DN BĐS, tiếp cận vốn còn khó khăn hơn nhiều. Hầu hết DN BĐS đều cho rằng, lãi suất giảm thì có giảm, nhưng các tiêu chí đưa ra thì vẫn chưa hạ xuống. Phía NH vẫn yêu cầu để được vay vốn, DN BĐS phải là DN mạnh, dự án tốt… Mà trong thời điểm thị trường đóng băng như hiện nay, đó là điều gần như không thể. Thêm nữa, DN còn cho rằng, khi nợ xấu của ngành chưa được xử lý, thì các NH cũng vẫn sẽ thận trọng hơn. Và như vậy, cơ hội tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ vẫn còn rất khó.

  Còn phía NH lại có những lập luận riêng của mình. Đại diện lãnh đạo Eximbank khẳng định, NH này sẽ không bằng mọi giá để tăng dư nợ. Các NH đều biết DN vẫn có nhu cầu vốn nhưng NH không dễ cho vay. Bởi lẽ, khi thị trường yếu kém, hàng tồn kho gia tăng, các DN tốt chưa muốn vay. Còn ngược lại, với những DN có khả năng trả nợ yếu DN lại rất thận trọng. Do đó, lý giải được đưa ra từ các NH là, lãi suất cho vay hiện không phải là yếu tố quyết định tất cả đối với DN và NH. Quan trọng hơn là phải khơi thông được đầu ra cho sản phẩm, mới có thể khơi thông dòng chảy tín dụng và nền kinh tế mới hấp thu được vốn.

  Một số chuyên gia cũng cho rằng, để DN có thể tiếp cận được với nguồn vốn giá rẻ, điều quan trọng là phải xử lý được tình trạng nợ xấu. Thêm vào đó, phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo đầu ra cho sản phẩm, tạo tính thanh khoản cho thị trường. Việc để DN tiếp cận được với nguồn tiền, khơi thông dòng vốn phải được nhìn nhận từ cả hai phía, chứ không chỉ từ phía DN hay NH.

  Vân Anh
  (Theo baoxaydung.vn)
 • tiet-kiem-bat-dong-san1

  Dự án nhà đất rục rịch tái khởi động

  Lãi suất hạ liên tiếp đi kèm với chủ trương nới vốn cho nền kinh tế đang là cú hích giúp bất động sản hồi sinh. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu khởi động lại dự án vốn chậm tiến độ và mạnh tay bung hàng trong tháng 6.

  Tại TP HCM, một số chủ đầu tư đã bắt đầu tái khởi động các dự án đình trệ nhờ đàm phán được lãi suất cho vay mua căn hộ giảm. Tổng giám đốc Công ty Lilama SHB, Lê Tấn Hòa tiết lộ: “Chúng tôi vừa đạt được thỏa thuận với ngân hàng làm đầu mối cho vay mua căn hộ, khách hàng là cán bộ, công nhân viên với lãi suất 12%. Dự kiến trong tháng 6 thỏa thuận này sẽ được ký kết”.

  Trên thực tế Lilama SHB có 4 dự án đã triển khai tại các quận 9, Tân Phú, Gò Vấp (TP HCM) phải giãn tiến độ trong năm 2011 vì thắt chặt tín dụng, lãi vay cao. Cả doanh nghiệp lẫn khách hàng đều không thể tiếp cận được các khoản vay vì lãi suất quá cao. Vì thế ngay khi thông tin hạ lãi suất được công bố, ông Hòa cho hay sẽ tái khởi động lại các dự án.

  Theo ông Hòa, với động thái lãi suất cho vay đang dần được điều chỉnh, các dự án căn hộ diện tích vừa phải (50-70 m2) trị giá xấp xỉ ngưỡng 1 tỷ đồng một căn, hướng đến người có thu nhập trung bình nhiều khả năng sẽ tìm được đầu ra. “Hạ lãi suất sẽ mang đến nhiều điều tích cực hơn cho thị trường địa ốc. Đây cũng là cách kích cầu tốt nhất trong thời điểm hiện nay”, ông nói.

  Chọn thời điểm tháng 6 để tung ra dòng sản phẩm căn hộ Tân Mai, loại diện tích 67 m2 bàn giao nhà ngay, Giám đốc kinh doanh tiếp thị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình, Phạm Thị Phương Liên cho hay: “Doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận với một số ngân hàng cho khách hàng vay mua nhà với lãi suất 13,45% nên mạnh dạn tiếp tục mở bán”.

  Bà Liên tiết lộ, thậm chí doanh nghiệp đang nỗ lực đàm phán mức lãi suất dành cho khách mua nhà khoảng 12,8% và chờ phản hồi. Nếu đạt được thỏa thuận này, khách hàng mua căn hộ Tân Mai từ tháng 6 trở đi chỉ đóng 35-42% giá trị hợp đồng là có thể nhận nhà ở ngay. Mỗi tháng người mua nhà chỉ phải trả 6,5-6,8 triệu đồng nợ gốc và lãi trong vòng 15 năm. “Với chuyển biến tích cực về lãi suất như hiện nay, chúng tôi dự kiến sẽ tung thêm dòng sản phẩm mới tại huyện Bình Chánh”, bà Liên cho hay.

  Thị trường bất động sản phía Nam cũng chuyển từ thế thụ động chờ đợi sang chủ động bung hàng để đón dòng lãi suất đang hạ nhiệt trong tháng 6. Nhiều dự án từ hạng sang đến cao cấp, trung cấp, thậm chí giá mềm đều đua nhau mở bán. Đó là: Léman C.T Plaza (quận 3), Tropic Garden (quận 2), 155 Nguyễn Chí Thanh (quận 5), The Eastern (quận 9), Sunflower city (Đồng Nai), C-Town và College Town II (Bình Dương)…

  Tương tự, tại Hà Nội không ít chủ đầu tư cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cũ hoặc mạnh tay triển khai dự án mới. Đầu tháng 6, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh đã khởi công giai đoạn 2 rộng hơn 75 ha. Dự kiến, đơn vị này sẽ triển khai hàng loạt dòng sản phẩm biệt thự, nhà liền kề…

  Một chủ đầu tư bất động sản chia sẻ, bắt đầu từ quý 2 doanh nghiệp đã tăng tiến độ thi công dự án. Cuối năm 2011, tiến độ thi công đối với sàn khoảng 2.000 m2 trung bình mất khoảng 15-16 ngày thì từ đầu quý 2, tiến độ được đẩy nhanh hơn, mất khoảng 12-13 ngày. Lãnh đạo doanh nghiệp này giải thích, do huy động được tiền từ đối tác và tiếp cận được vốn vay ngân hàng nên quá trình tái khởi động dự án đang có chuyển biến tích cực.

  Tổng giám đốc Hòa Phát Land, Phạm Trung Hà cho hay, do thị trường đã có nhiều tín hiệu vui ngân hàng đã bắt đầu cho vay vốn nên nhiều doanh nghiệp có tiền để tiếp tục triển khai sản phẩm và hỗ trợ khách hàng. Đối với các dự án hợp tác được với nhà băng thì có thể cho vay tới 60-70% giá trị sản phẩm.

  Mặc dù thị trường có nhiều khó khăn, song các chủ đầu tư vẫn buộc phải bung hàng vì càng để lâu, áp lực vốn càng lớn. “Thà tung hàng còn hơn nằm chờ thị trường khởi sắc. Thực tế, những người ở thực vẫn có nhu cầu mua nếu giá bán của các dự án phải chăng”, ông Hà nói.

  Tại cuộc trả lời trực tuyến đầu tháng 6, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, bất động sản đóng băng có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là phụ thuộc nhiều vào vốn tín dụng. Lãi suất cao, khó tiếp cận vốn ngân hàng nên thị trường lâm vào cảnh khó khăn.

  Theo Bộ trưởng, việc cần giải quyết lúc này là tạo vốn cho thị trường, trong đó kênh tín dụng đóng vai trò quan trọng. “Không chỉ lo cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn, ngân hàng phải ưu đãi lãi suất cho cả người mua. Nếu thị trường chỉ có người bán mà người mua thiếu tiền thì không thể có giao dịch”, ông Dũng nhấn mạnh.

  Nhiều chuyên gia cho rằng hạ lãi suất có thể xem là điều kiện cần để tạo cú hích tác động tích cực đến thị trường bất động sản nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Để việc hạ lãi suất tác động sâu rộng hơn đến thị trường địa ốc, chủ đầu tư và người mua nhà cần có thêm nhiều cuộc mặc cả, thương lượng. Theo đó, doanh nghiệp cần cam kết bán hàng với giá “mềm” nhất có thể, triển khai dự án đúng tiến độ, bàn giao nhà đúng hẹn, chiến lược hậu mãi tốt thì khách hàng mới xuống tiền mua sản phẩm.

  Vũ Lê – Hoàng Lan

  (Theo vnexpress.net)

 • 081004183129-204-972

  ‘Thị trường bất động sản đang chạm đáy’

  Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại cuộc đối thoại trực tuyến sáng nay do Cổng thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức.

  - Bộ trưởng đánh giá thế nào về việc thị trường bất động sản phụ thuộc rất nhiều vào vốn vay ngân hàng dẫn đến tình trạng đóng băng khi bị siết vốn?

  - Bất động sản đóng băng có nhiều nguyên nhân trong đó một trong các lý do là phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng. Vốn ngân hàng khó tiếp cận, lãi suất lại cao nên thị trường khó khăn. Ngoài ra, thị trường gặp khó do mãi lực rất thấp, nhiều phân khúc đang dư thừa so với nhu cầu của thị trường.

  Theo tôi, việc cần giải quyết lúc này là tạo vốn cho thị trường, trong đó kênh tín dụng rất quan trọng. Không chỉ lo cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn, ngân hàng phải ưu đãi lãi suất cho cả người mua. Nếu thị trường chỉ có người bán mà người mua thiếu tiền thì không thể có giao dịch. Thêm vào đó, cần cơ cấu lại các sản phẩm bất động sản như tăng mô hình nhà ở có diện tích vừa và nhỏ phù hợp với nhu cầu thị trường.

  - Thị trường địa ốc Hà Nội ế ẩm suốt từ quý II/2011 đến nay, theo ông, khi nào sẽ thoát khỏi đáy suy giảm?

  - Tôi cho rằng thị trường bất động sản đang chạm đáy, nhưng đáy này theo hình nào thì phải nghiên cứu. Thời gian bất động sản ảm đạm đã quá dài, vì thế khó có thể coi đây là đáy hình Parabol được. Cụ thể ở Hà Nội thì từ quý II/2011 còn TP HCM từ năm 2009. Nhưng giờ đã có tín hiệu sáng hơn, vì số lượng các giao dịch bất động sản đã tăng lên. Tuy nhiên, trong năm 2012 này, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

  Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Hoàng Lan
  Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Hoàng Lan

  - Nhiều chủ đầu tư bất động sản than rằng đang sống dở chết dở, không triển khai được dự án vì đói vốn, còn cá nhân ông đánh giá thế nào về sức khỏe của họ?

  - Tôi rất chia sẻ với họ, vừa qua là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Nhưng cần phân loại rõ. Đơn vị sẽ rất khó khăn nếu chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Họ rơi vào tình cảnh vay nhiều mà không bán được hàng. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải chịu lãi suất cao, dẫn đến từ lãi thành lỗ và nợ xấu tăng lên. Không ít trường hợp ngừng hoạt động hoặc phá sản dẫn đến đời sống của người lao động bị ảnh hưởng.

  Các doanh nghiệp sử dụng ít tiền vay, mà huy động nguồn vốn của người dân mua nhà, hiện cũng khó khăn.

  Còn những doanh nghiệp có nguồn vốn lớn thì không phải bàn.

  - Nếu một người hỏi có nên mua nhà thời điểm này không, ông sẽ khuyên họ thế nào?

  - Tôi cho rằng nếu bạn mua nhà để ở thì nên tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của mình. Trường hợp mua nhà để kinh doanh thì cần nghiên cứu kỹ hơn.

  - Một số doanh nghiệp đề xuất xây nhà siêu nhỏ rộng 25 m2 nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, vực thị trường đi lên. Nhưng các chuyên gia lo ngại mô hình này sẽ biến khu đô thị thành ổ chuột, quan điểm của ông thế nào?

  - Luật Nhà ở 2005 quy định nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu 45 m2, nhà ở xã hội có diện tích 30 – 60 m2. Luật Nhà ở khi đó chưa đề cập hết được những yếu tố tác động đến yêu cầu phát triển và diện tích nhà ở. Số liệu điều tra dân số tháng 4/2009 cho thấy đã có xu hướng giảm số người trong mỗi hộ. Ví dụ như năm 1999, bình quân là 4,5 người mỗi hộ, đến năm 2009 chỉ còn 3,7.

  Hiện cả nước có khoảng 6,9 triệu hộ gia đình ở khu vực đô thị. Trong đó, hộ có số người từ 4 trở lên là khoảng gần 52%. Còn số hộ có từ 3 người trở xuống là khoảng 48%, trong đó hộ độc thân chiếm 8%. Một số nước như Trung Quốc quy định diện tích căn hộ tối thiểu chỉ có 20 m2, Hàn Quốc còn nhỏ hơn. Singapore hay một số nước đều xấp xỉ 20-25 m2, thậm chí 15 m2. Hay như tại Monaco (Pháp) có những căn hộ studio chỉ có 15- 20 m2 và người ta cũng rất thích ở những căn hộ như vậy.

  Theo tôi, nhu cầu thực tế của người dân là nếu được ở căn hộ khang trang nhưng diện tích vừa phải, giá rẻ. Chính vì thế, Bộ Xây dựng đã đề xuất giải pháp này và chuẩn bị đưa vào dự thảo Nghị định để trình Chính phủ. Những căn hộ này có 1,2 hoặc 3 người vào ở thì rất tốt.

  - Nhiều căn hộ chung cư mới đưa vào sử dụng đã lún nứt, khiến người dân thiệt đơn thiệt kép. Bộ trưởng nhìn nhận thế nào về tình trạng này?

  - Phần lớn các chung cư thương mại, phát triển theo nguyên tắc thị trường, có chất lượng tốt, tuy nhiên giá còn cao, người dân khó tiếp cận. Các chung cư thương mại ở phân khúc trung bình cũng có chất lượng tốt như khu Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính… Các hiện tượng suy giảm chất lượng chung cư thường xảy ra đối với nhà tái định cư. Trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư, tiếp theo là nhà thầu.

  Khi có phản ánh chi tiết những chung cư chất lượng kém, chúng tôi sẽ yêu cầu Sở Xây dựng đến kiểm tra. Bộ cũng sẽ yêu cầu Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình và Thanh tra xây dựng vào cuộc.

  Hoàng Lan

  (Theo vnexpress.net)